Overslaan naar inhoud

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 06 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

2. Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het aanmaken van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Site, is de partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van de Persoonsgegevens : DE VLAKTEN VAN DE PROVENCEvertegenwoordigd door Morgane Miolan, haar juridisch vertegenwoordiger

Als de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde gegevens, DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, nadat hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een nauwkeurig register van deze verwerking bij te houden.
Wanneer DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE Persoonlijke gegevens verwerkt, DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE alle redelijke stappen neemt om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE behandelt hen.

3. Doel van de verzamelde gegevens

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (gehasht), enz.
 • om het browsen op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillige tevredenheidsenquêtes te houden over https://lesplainesenprovence.com e-mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze alleen voor statistische en analysedoeleinden.

4. Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving moeten gebruikers van https://lesplainesenprovence.com hebben de volgende rechten:

 • het recht van toegang (artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), rectificatie (artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), actualisering en volledigheid van de gegevens van Gebruikers het recht om persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), wanneer deze gegevens onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, doorgeven of opslaan verboden is
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • het recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (Artikel 18 RGPD)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van Gebruikers (Artikel 21 RGPD)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 RGPD)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van Gebruikers gebeurt na hun dood en om te kiezen aan wie deze gegevens worden verstrekt. https://lesplainesenprovence.com hun gegevens moeten doorgeven (of niet) aan een derde partij die ze van tevoren hebben aangewezen

Zodra DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van de Gebruiker, DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij ze moeten worden bewaard voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE gebruik van zijn Persoonsgegevens, vragen om rectificatie ervan of bezwaar maken tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker contact opnemen met DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE schriftelijk op het volgende adres

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE - Manager: Morgane Miollan, 2 Rue du Cabaret Neuf, 13690 Graveson.
In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij verwijderd wil zien. DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die gelden voor DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE door de wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Gebruikers van https://lesplainesenprovence.com een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

5. Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" is erkend, zonder de Klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE blijft vrij in de keuze van zijn technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te beschermen en er in het bijzonder voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Gegevens van de Klant aantast onder de aandacht wordt gebracht van DE VLAKTEN VAN DE PROVENCEDe Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven beschreven doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van Gebruikers van https://lesplainesenprovence.com zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

6. Soorten verzamelde gegevens

Betreffende gebruikers van de site, https://lesplainesenprovence.com We verzamelen de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de service en die maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie zoals vereist.

DE VLAKTEN VAN DE PROVENCE verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Statistieken via Google Analytics

Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard.

nl_NLNL